Verdanov » Specials » Bkr toetsing

Info over lenen met en zonder BKR-toetsing

Info over lenen met en zonder BKR-toetsing Wil je geld lenen of een creditcard aanvragen? Dan zal je bank of kredietverstrekker allicht een beroep doen op de informatie van het BKR. Het Bureau voor Krediet Registratie verzamelt informatie over jouw verleden op het vlak van kredieten en schulden. De bank zal op basis van die informatie en bijkomende inlichtingen over je gezinssituatie en maandelijks inkomen een afweging maken om je al dan niet een lening of creditcard te geven. Maar niet alle kredietverstrekkers houden rekening met een BKR-notering. Sommige onder hen verstrekken makkelijker een lening of creditcard, maar er zit dan wel vaak een hoger prijskaartje aan vast op het vlak van kosten en rente. Ook in België geld lenen als Nederlander behoort tot de mogelijkheden, net als het lenen in onderpand. Wat zijn de mogelijkheden om geld te lenen zonder BKR-toetsing? Een overzicht.

BKR-notering

De toetsing door het BKR, een notering bij het BKR of nog een BKR-registratie: het zijn allemaal formules die voor sommige mensen een negatieve bijklank hebben. Zeker voor wie in het verleden al een achterstand van terugbetaling heeft opgelopen, of voor wie in de schulden zit, kan het begrip BKR voor nachtmerries zorgen. Want om aan de eisen van de steeds voortdenderende consumptiemaatschappij te kunnen voldoen, wil iedereen toch dingen kunnen blijven kopen. En daarvoor zullen mensen geld willen lenen of goederen op krediet kopen. En daarbij maakt het niet veel uit of je een "schuldverleden" hebt of niet; je verlangen om dingen te kunnen kopen en consumeren blijft hetzelfde.

Lenen of niet?

Het BKR of Bureau voor Krediet Registratie verzamelt informatie over alle leningen en kredieten die mensen zijn aangegaan. En de informatie waarvoor het BKR beschikt kan een goede leidraad zijn voor een bank of kredietverstrekker om jou al dan niet een lening te verschaffen, of je een creditcard toe te kennen of niet. Net daarom vrezen veel mensen dus een negatieve BKR-notering. Want het is onder meer op basis van die informatie van het BKR dat een bank een afweging maakt. Lening toekennen of niet? Creditcard geven of niet? Daarnaast zal de bank ook rekening houden met je financiële situatie, je familiale toestand, je woonlasten en je maandelijks inkomen. De BKR-notering is dus niet het enige criterium wat belangrijk is voor een bank.

Geen BKR-toetsing nodig?

Wel moet voor alle duidelijkheid gezegd worden dat het niet het BKR is dat over jouw leningaanvraag zal beslissen. Dat doet de bank of de kredietverstrekker waar jij je leenaanvraag doet. Let wel: het gaat hier om banken of kredietverstrekkers die een beroep doen op de informatie van het BKR. Er zijn dus ook organisaties voor wie deze informatie niet belangrijk is: bij hen kan je een lening of creditcard krijgen zonder BKR-toesting. Welke zijn die kredietverstrekkers dan? In deze BKR-Special vind je de antwoorden, aangevuld met tips om als Nederlander geld te lenen in België. Bovendien wordt er in het bijzonder aandacht besteed aan het specifieke geval van geld lenen in onderpand, een formule waarbij geen BKR-toetsing vereist is.
Lenen zonder BKR: geld lenen in België als Nederlander

Lenen zonder BKR: geld lenen in België als Nederlander

Nederlanders die in België geld willen lenen, kunnen dit doen om meerdere redenen. Eén daarvan is om niet bij het BKR genoteerd te worden. In België kan je immers een lening aangaan zonder BKR-toetsin…
Gepubliceerd door Verdanov op 03-05-2015, laatst gewijzigd op 23-05-2015. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • https://www.bkr.nl/