Verdanov » Specials » Eetproblemen

Oorzaken, behandeling & tips bij eetstoornissen

Oorzaken, behandeling & tips bij eetstoornissen Een gemiddelde hoeveelheid voedsel eten is voor de meeste mensen doorgaans geen probleem. Maar voor sommige mensen is dat gemiddelde heel moeilijk te realiseren doordat ze last hebben van een eetprobleem. Teveel of te weinig eten zijn het gevolg van een afwijkende eetlust. Emotionele vreetbuien gaan samen met het type eetstoornis boulimia, terwijl te weinig eten en moedwillig honger lijden dan weer een uiting zijn van anorexia. Vaak brengen deze eetafwijkingen ook gewichtsproblemen met zich mee, zoals ondergewicht of obesitas. Welke tips kunnen nuttig zijn bij de behandeling van eetproblemen?

Afwijkingen van de "normale" eetlust

Voor de meeste mensen is eten iets heel gewoons dat ze dagelijks doen zonder dat er een problematiek aan te pas komt. Een doorsnee gezonde eetlust bestaat uit het eten van een gemiddelde hoeveelheid voedsel zonder dat daar sterk van afgeweken wordt. Sommige mensen gaan van die gemiddelde hoeveelheid afwijken waardoor de balans voor een gezonde voeding zoek geraakt, zoals bijvoorbeeld bij emotionele vreetbuien.

Teveel of te weinig eten

Een klassiek type van eetstoornis is boulimie, waarbij er overdadig veel gegeten wordt. Cruciaal hierbij is dat men geen controle heeft over de hoeveelheid voedsel die men tot zich neemt. Een tegenhanger hiervan is het type eetstoornis dat men ook wel anorexia nervosa noemt: men gaat te weinig voedsel eten om aan de normale behoeften van het lichaam te voldoen. Beide gevallen zijn problematisch doordat men op psychologisch vlak erg afhankelijk wordt van de neiging "teveel te eten" of "zo weinig mogelijk te eten". Ook een gebrek aan eetlust kan verschillende oorzaken hebben.

Gewichtsproblemen

Eetproblemen brengen behoorlijk wat problemen met zich mee op psychologisch en sociaal vlak. Mensen die overmatig veel eten ontwikkelen doorgaans ook overgewicht, dat dan weer andere gezondheidsproblemen zoals hoge bloeddruk en suikerziekte kan veroorzaken. Gewichtsproblemen spelen ook de anorexiapatiënt parten: deze kan zoveel kilo's gaan verliezen dat er sprake is van ondergewicht, wat een negatief effect kan hebben op het immuunsysteem. Een verzwakt immuunsysteem kan immers de kans op ziektes vergroten. Daarbovenop komt nog de sociale stigmatisering van deze eetstoornissen.

Tips bij eetproblemen

Als er sterke afwijkingen van het voedingspatroon optreden dan is er sprake van een eetprobleem; bij een chronisch eetprobleem kan er zich een eetstoornis ontwikkelen. In dat geval gaat men teveel of te weinig voedsel tot zich nemen. Eetstoornissen kunnen voor de patiënt en zijn omgeving een grote last betekenen maar kunnen ook behandeld worden. In deze Eetproblemen-Special worden enkele voorbeelden aangehaald waarbij een mogelijke behandeling van eetproblemen wordt voorgesteld.
Geen honger? Oorzaken & behandeling van gebrek aan eetlust

Geen honger? Oorzaken & behandeling van gebrek aan eetlust

Honger hebben en willen eten is een normale reactie van een lichaam dat snakt naar energie. Als je eetlust wegblijft, dan is er wat mis in je lichaam. Geen trek hebben in voedsel of het verliezen van…
Eetbuien of vreetbuien: ontstaan, oorzaken & emoties

Eetbuien of vreetbuien: ontstaan, oorzaken & emoties

Mensen die zich in een emotionele bui plots en ongecontroleerd op lekkernijen storten: in de moderne samenleving gebeurt het meer en meer, alle goede bedoelingen van diëten en gezondheidsvoorschriften…
Afvallen met pillen: werking & soorten afslankpillen

Afvallen met pillen: werking & soorten afslankpillen

Jarenlang diëten en slechts af en toe enkele kilo’s kwijtspelen, om ze daarna toch weer aan te komen: het is voor velen een frustrerende aangelegenheid. Een dieet volgen om af te vallen vereist dan oo…
Gepubliceerd door Verdanov op 21-05-2014, laatst gewijzigd op 09-05-2018. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • http://nl.wikipedia.org/wiki/Eetstoornis
  • http://www.humanconcern.nl/home/eetstoornis/eetproblemen/ (bronnen geraadpleegd op 09/10/2015).