Verdanov » Specials » Kredieten
Nuttige info en tips over geld, economie en gezondheid

Over de soorten krediet en hun voor-en nadelen

Over de soorten krediet en hun voor-en nadelen Kredieten vormen een belangrijk onderdeel van de economie. In het algemeen betekent krediet het lenen van geld waarvoor na een bepaalde termijn terugbetaling gevraagd wordt, samen met bijkomende rente. Banken verstrekken krediet aan ondernemingen zodat deze bepaalde investeringen kunnen doen. Maar ook particulieren kunnen gebruik maken van kredieten, zoals bijvoorbeeld het hypothecair krediet om een woning te kunnen kopen. Andere kredieten situeren zich meer in het dagelijks leven.

Wat houdt krediet eigenlijk in?

De term krediet komt er op neer dat de ene persoon aan een andere persoon een bepaalde som geld uitleent waarover hij of zij mag beschikken. Na verloop van tijd zal die som wel moeten terugbetaald worden, meestal met een bijkomende rente. Een krediet is een eerder officiëlere term, in de volksmond heeft men het doorgaans over een lening. Hoe makkelijk sommige kredieten ook te krijgen zijn, altijd moet je er van uit gaan dat niets voor niets is, zeker niet in de financiële wereld.

Opgelet met de verschillende soorten kredieten

Tegenwoordig bestaan er tal van soorten kredieten, waarvan in deze kredieten-special de interessantste aan bod komen. De kredietverstrekker of bank biedt verschillende mogelijkheden aan om kredieten te verlenen. Zo kan je bijvoorbeeld een woonkrediet of hypothecair krediet aanvragen om een woning te kopen. Dit wordt ook wel de hypotheek of hypothecaire lening genoemd. Daarnaast zijn er de laatste jaren tal van nieuwe vormen van krediet opgedoken die op het eerste zicht erg praktisch zijn maar waarmee oplettendheid geboden is. Bij veel van deze kredieten liggen de rentes en de kosten erg hoog.

Let altijd op met de modaliteiten van de kredieten: rente, kosten en afbetalingstermijn

Voorbeelden van dergelijke kredieten zijn onder meer de minilening, het consumentenkrediet of het doorlopend krediet. In feite komt het verstrekken van krediet er op neer dat er een lening aangegaan wordt. Je moet je dus niet laten misleiden door het gemak waarmee je snelle kredieten kan krijgen.

Voordelen en nadelen van sommige kredieten

Waar het op aankomt, is na te gaan hoeveel het oplevert voor de partij die je de lening toestaat, met andere woorden hoeveel rente en hoeveel kosten je moet betalen. In de kredieten-special vind je informatie over alles wat met krediet te maken heeft, zoals onder meer leningen, creditcards, woonkrediet en revolving krediet. Daarbij worden de voor- en nadelen van de verschillende vormen van krediet besproken.
Geld lenen: wat is de bulletlening of bulletkrediet?

Geld lenen: wat is de bulletlening of bulletkrediet?

Wie een huis wil kopen, zal in de eerste plaats denken aan het afsluiten van een hypotheek. Dan betaal je maandelijks een aflossingsbedrag dat bestaat uit interesten en een deel van het geleende kapit…
Lenen zonder BKR: geld lenen in België als Nederlander

Lenen zonder BKR: geld lenen in België als Nederlander

Nederlanders die in België geld willen lenen, kunnen dit doen om meerdere redenen. Eén daarvan is om niet bij het BKR genoteerd te worden. In België kan je immers een lening aangaan zonder BKR-toetsin…
De opeethypotheek of het omgekeerd woonkrediet: voordelen

De opeethypotheek of het omgekeerd woonkrediet: voordelen

Het omgekeerd woonkrediet is een krediet dat bedoeld is om de financiële leefsituatie van senioren te verbeteren. Dankzij het omgekeerd woonkrediet of "pensioenkrediet" kan je dus extra geld lenen, wa…
Wat is consumentenkrediet? Soorten en tips

Wat is consumentenkrediet? Soorten en tips

Het consumentenkrediet is een krediet dat bij uitstek geschikt is voor aankopen in het dagelijks leven van de consument. De consument kan met dit krediet beschikken over een extraatje op financieel vl…
Ambtenarenlening: voordelig geld lenen voor ambtenaren

Ambtenarenlening: voordelig geld lenen voor ambtenaren

Geld lenen is niet altijd makkelijk in tijden van crisis, zeker niet als je in de private sector werkt. Daar is je werkzekerheid immers niet altijd gegarandeerd. Anders is het voor de publieke sector,…
Lenen: het goedkeuren van je leningaanvraag door de bank

Lenen: het goedkeuren van je leningaanvraag door de bank

Als je kampt met een geldgebrek, dan kan je een lening aanvragen bij een bank of kredietverstrekker. Je vult een leningaanvraag in met daarin gegevens in verband met je persoonlijke en financiële situ…
Voordeelkrediet ING Bank: lenen voor huiseigenaren

Voordeelkrediet ING Bank: lenen voor huiseigenaren

Het voordeelkrediet van de ING Bank is een kredietformule die aangeboden wordt aan huiseigenaren. Huiseigenaren kunnen het krediet gebruiken voor bepaalde kosten aan hun woning of voor extra financiël…
Creditcards: welke soorten kredietkaarten zijn er?

Creditcards: welke soorten kredietkaarten zijn er?

De technologische evolutie van het begin van de eenentwintigste eeuw bracht een toenemend elektronisch betaalverkeer teweeg. Denk aan het gemak waarmee je online kan betalen via je pc, tablet of smart…
Overbruggingskrediet: wat zijn de voordelen en nadelen?

Overbruggingskrediet: wat zijn de voordelen en nadelen?

Het overbruggingskrediet of de overbruggingslening is een kredietvorm die het mogelijk maakt om een periode financieel te overbruggen. Als je huidige woning nog niet verkocht is maar je toch al een ni…
Huwelijkslening: lenen voor een huwelijksfeest of bruiloft

Huwelijkslening: lenen voor een huwelijksfeest of bruiloft

De meeste mensen gaan een lening aan voor de aankoop van een huis of een wagen. Toch wordt het meer en meer gebruikelijk om ook voor andere, op het eerste zicht minder vanzelfsprekende dingen geld te…
Geld lenen voor een camper of mobilhome via de camperlening

Geld lenen voor een camper of mobilhome via de camperlening

Ben je een beetje avontuurlijk van geest en hou je toch van comfort, dan is de camper of mobilhome voor jou. In een camper kan je je lekker thuis voelen en tegelijk een stukje van de wereld ontdekken.…
Geld lenen met schulden: leningen samenvoegen

Geld lenen met schulden: leningen samenvoegen

Geld lenen met schulden kan een probleem vormen voor wie verschillende leningen heeft lopen. Banken en kredietverstrekkers zullen er niet happig op zijn om je een nieuwe lening te geven wanneer je bij…
Pluskrediet: extra geld lenen voor ouderen en senioren

Pluskrediet: extra geld lenen voor ouderen en senioren

Voor oudere mensen die het moeilijk hebben om een lening te krijgen bij een bank, is er de formule van het pluskrediet. Deze kredietvorm biedt mensen tussen 60 en 65 jaar de mogelijkheid om extra geld…
Annuitaire lening of annuitair krediet: voordelen en nadelen

Annuitaire lening of annuitair krediet: voordelen en nadelen

De annuitaire lening of het annuitair krediet is een bijzondere vorm van krediet die te vergelijken is met de persoonlijke lening. Als je een annuitaire lening aangaat betaal je maandelijks een vast b…
Achtergestelde lening: geld lenen voor ondernemingen

Achtergestelde lening: geld lenen voor ondernemingen

Als een onderneming niet op een reguliere wijze een lening kan krijgen, dan bestaat er de mogelijkheid van de zogenaamde achergestelde lening. De achtergestelde lening is een lening waarbij de krediet…
Revolving of doorlopend krediet: kenmerken en nadelen

Revolving of doorlopend krediet: kenmerken en nadelen

Het revolving krediet of doorlopend krediet is een van de handigste vormen van consumentenkrediet. Het is een vorm van krediet die door winkelketens wordt verstrekt en daarom ook wel winkelkrediet wor…
Hypotheek: waarop letten vóór je een hypotheek afsluit?

Hypotheek: waarop letten vóór je een hypotheek afsluit?

Een hypotheek afsluiten is niet iets waar je zonder verpinken aan begint. Er komen heel wat financiële overwegingen aan te pas. Een van de belangrijkste vragen die je je zal stellen, is de grootte van…
Hypotheek verzekeren: wat is een schuldsaldoverzekering?

Hypotheek verzekeren: wat is een schuldsaldoverzekering?

Als je een hypotheek afsluit, dan kan de bank vragen dat je een schuldsaldoverzekering neemt. Op die manier is de bank zeker van de terugbetaling van het kapitaal als er iets misloopt. Dankzij de schu…
Kredietkaartfraude: hoe veilig betalen met je creditcard?

Kredietkaartfraude: hoe veilig betalen met je creditcard?

Het moet een verschrikkelijke ervaring zijn: hackers stelen de gegevens van je kredietkaart en halen je rekening helemaal leeg. Het is een nachtmerrie die nochtans regelmatig voorkomt bij gebruikers v…
Milieuvriendelijk bouwen: voordelen van de groene lening

Milieuvriendelijk bouwen: voordelen van de groene lening

Als je je woning op een milieuvriendelijke manier wilt bouwen of verbouwen dan kan je financieel voordeel halen uit de zogenaamde groene lening. De groene lening is een lening die het mogelijk maakt o…
Kredietverzekering: je lening verzekeren tegen risico's

Kredietverzekering: je lening verzekeren tegen risico's

Als je een lening aangaat, is het de bedoeling om na een tijd het geleende geld terug te betalen. Toch ben je nooit helemaal zeker of dat zal lukken. Er zijn altijd onvoorziene omstandigheden en pech…
Huis verbouwen of renoveren met de ING Renovatielening

Huis verbouwen of renoveren met de ING Renovatielening

Een huis verbouwen of renoveren is na verloop van een tiental jaren vaak een noodzaak. Als je er al lang aan denkt om een nieuwe keuken te installeren of om een dure herstelling aan je huis te doen, d…
WOZ-krediet: geld lenen dankzij de overwaarde van je woning

WOZ-krediet: geld lenen dankzij de overwaarde van je woning

Als je huis met de jaren een hogere waarde heeft verkregen, dan kan je een beroep doen op het WOZ-krediet. Het WOZ-krediet biedt je de mogelijkheid om geld te lenen dankzij de overwaarde van je woning…
Risico's kredieten: wat zijn de gevaren van een krediet?

Risico's kredieten: wat zijn de gevaren van een krediet?

Banken schermen graag met de voordelen die kredieten met zich meebrengen, zoals bijvoorbeeld het kunnen kopen van een eigen woning of het overal ter wereld kunnen betalen met een creditcard. Hierbij i…
Gepubliceerd door Verdanov op 02-10-2009, laatst gewijzigd op 30-12-2015. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Schrijf mee!