Verdanov » Specials » Gewaarborgd basisinkomen

Voordelen, nadelen & discussie rond gratis geld

Voordelen, nadelen & discussie rond gratis geld De discussie rond het gewaarborgd basisinkomen lijkt weer helemaal op gang gekomen na het organiseren van een referendum hierover in Zwitserland. Ook in de lage landen ontstaan er meer en meer initiatieven om de idee van het basisinkomen ingang te doen krijgen. Gratis geld voor iedereen lijkt op het eerste zicht een principe van een utopische staat, maar niets is minder waar. Meer en meer economen, filosofen en politieke verenigingen zijn het onvoorwaardelijk basisinkomen serieus gaan nemen. Wat zijn zoal de voordelen en nadelen van gratis geld?

Gratis geld voor iedereen

Is het mogelijk om alle uitkeringen af te schaffen en in plaats daarvan een algemeen, voor iedereen geldend basisbedrag uit te keren? Dat is de hamvraag in de discussie rond het onvoorwaardelijk basisinkomen. De organisatie van een referendum in Zwitserland rond dit topic bracht ook in andere landen het basisinkomen weer onder de aandacht. In Zwitserland denkt men eraan om een basisinkomen van ongeveer 2000 Zwitserse franc uit te betalen aan iedere inwoner, zonder dat daar een voorwaarde aan verbonden is, zoals bijvoorbeeld ziekte of werkloosheid.

Voordelen en nadelen basisinkomen

Deze Gewaarborgd BasisInkomen-Special gaat uitgebreid in op de voordelen en nadelen van een onvoorwaardelijk basisinkomen voor iedereen. Hierbij krijgen zowel voorstanders als tegenstanders de ruimte en worden positieve en negatieve punten uitgebreid besproken. Bij de voordelen zijn het steeds de vereenvoudiging van de sociale zekerheid en de bestrijding van de armoede die er bovenuit springen. Opvallend is dat de aanhangers van het gewaarborgd basisinkomen niet meer beschouwd worden als utopisten of idealisten, maar wel degelijk steun krijgen van economisten, filosofen en andere denkers.

Voorstanders

In deze Gewaarborgd Basisinkomen-Special wordt onder meer ingegaan op de meningen die in Nederland uit de band springen als het gaat om het basisinkomen. Welke politieke partijen houden zich ermee bezig en wat voor een discussie brengt dit hot issue met zich mee? Een interessante vraag de behandeld wordt is ook of een organisatie van het gewaarborgd basisinkomen wel betaalbaar is. Is dit een realistische ambitie of niet? Ook in België zien we meer en meer interesse in het basisinkomen en dit is niet toevallig. De Belgische professor en filosoof Philippe Van Parys wordt zowat gezien als de wereldautoriteit op het vlak van het basisinkomen. Hij ziet het als een ideaal middel om armoede te bestrijden en zodoende sociale rechtvaardigheid te bewerkstelligen.

Europees Basisinkomen

Ook op Europees niveau zijn er initiatieven genomen om het basisinkomen op de agenda te plaatsten. Het Europees Burgerinitiatief voor een Europees Basisinkomen wil via een handtekeningenactie druk zetten op de Europese Commissie om dit onderwerp op de politieke agenda te plaatsen.