Verdanov » Specials » Goud en zilver
Nuttige info en tips over geld, economie en gezondheid

Investeren in de interessante edelmetalen goud en zilver

Investeren in de interessante edelmetalen goud en zilver Goud en zilver zijn naar schatting al zesduizend jaar wereldwijd aanvaarde betaalmiddelen. Deze edele metalen zijn tastbare grondstoffen die een echte intrinsieke waarde hebben. Dit in tegenstelling tot papieren geld, dat door centrale banken naar hartelust kan bijgeprint worden in geval van een financiële crisis. Om die reden zijn goud en zilver de klassieke vluchthavens voor beleggers in tijden van crisis.

Goud en zilver historisch bekeken

In deze Goud en zilver-special wordt uitgebreid ingegaan op de typische kwaliteiten van deze edelmetalen. Er wordt een historisch kader geschetst van de tijdloosheid van goud en zilver, gaande van betaalmiddel tot product van prestige en luxe. Bovendien wordt uitgelegd wat de goudstandaard is en of er een kans bestaat dat deze opnieuw ingevoerd zal worden.

Goud als vluchthaven voor beleggers

Verder is het vooral de eigenschap van vluchthaven voor beleggers die van goud immer een aantrekkelijke belegging maakt. In perioden van crisis trekt een stijgende goudprijs steeds een nieuwe schare beleggers aan, terwijl een dalende prijs in tijden van economische groei interessant is voor de langetermijnbelegger die aan een lage prijs wil inkopen.

Fysiek goud en zilver kopen

Goud kopen is niet iets dat je als panikerende belegger zomaar eens eventjes beslist. Neen, er gaat een tijd van prospectie en reflectie aan vooraf. Waar kan je goud kopen, hoe ga je de betrouwbaarheid van de verkoper na, en waar ga je je goud veilig bewaren? Dit wordt uitgelegd in deze special en bovendien krijg je er interessante tips op de koop toe.

Een kritische noot in verband met goud

Goud lijkt bij een prijsstijging wel op een op hol geslagen trein waar iedereen nog net wil op springen. Als de prijsstijging stilvalt en de goudprijs ineenzakt zijn er dan ook veel ontgoochelde stemmen te horen. Plots ontdekken beleggers dan weer de nadelen. Goud is bijzonder doordat het hevige voor- en tegenstanders heeft. In deze special komen dan ook kritische stemmen aan bod.
Betalen met goud: goud als betaalmiddel van de toekomst?

Betalen met goud: goud als betaalmiddel van de toekomst?

Goud blijft in de economische wereld een "hot item". De goudprijs steeg in 2011 tot absolute recordhoogten, wat leidde tot een hele resem aan nieuwe ontwikkelingen en initiatieven. De functie van goud…
Beleggen in edelmetalen zoals goud en zilver

Beleggen in edelmetalen zoals goud en zilver

Beleggers die de klassieke beleggingen in aandelen wantrouwen hebben meerdere alternatieven. Een daarvan is om te beleggen in edelmetalen (of: "edele metalen") zoals bijvoorbeeld goud en zilver. Goud…
Goud en juwelen veilig bewaren in een kluis of safe

Goud en juwelen veilig bewaren in een kluis of safe

De goudprijs kende in de periode 2008-2011 een sterke opmars, mede omdat beleggers veiligheid boven risico verkozen in de nasleep van de economische crisis. De prijs van goud steeg tot meer dan 1900 d…
Goud kopen: de evolutie van de prijs van goud

Goud kopen: de evolutie van de prijs van goud

Goud is een edelmetaal dat al eeuwen tot de verbeelding spreekt. Particulieren, beleggers, economen: iedereen lijkt in bepaalde periodes wel bezorgd om de prijs van goud. Een voorbeeld van zo een peri…
Spaargeld, goud of goederen confisceren: wat is confiscatie?

Spaargeld, goud of goederen confisceren: wat is confiscatie?

Confiscatie is een begrip dat sinds de crisis van 2013 in Cyprus opnieuw op de voorgrond is getreden. Er wordt hevig gediscussieerd of de taks op het spaargeld om het land van het failliet te redden e…
Fysiek goud kopen: de gouden strip of Combibar

Fysiek goud kopen: de gouden strip of Combibar

Sinds de economische crisis van 2008 vluchten veel beleggers in edelmetalen als goud en zilver. Door de groeiende populariteit van goud is de goudprijs gestaag gestegen en zijn er allerlei nieuwe goud…
Nadelen van goud: heeft goud kopen eigenlijk wel zin?

Nadelen van goud: heeft goud kopen eigenlijk wel zin?

Wanneer een economie in crisis is vinden meer en meer mensen goud aantrekkelijk om aan te kopen. Goud kopen kan dan een goede vluchthaven zijn om je te beschermen tegen geldontwaarding en inflatie. Oo…
Goudstandaard: beter voor financiële stabiliteit?

Goudstandaard: beter voor financiële stabiliteit?

Goud is in tijden van crisis populair bij beleggers en investeerders. Bij de financieel-economische crisis van 2008-2009 kende de goudprijs dan ook een opvallende stijging, om daarna weer te stabilise…
Beleggen in edelmetalen: een vergelijking van goud en zilver

Beleggen in edelmetalen: een vergelijking van goud en zilver

Goud en zilver zijn edelmetalen die door de investeerder graag gezien worden als vluchthaven in onveilige economische tijden. Goud en zilver hebben een intrinsieke waarde, dit in tegenstelling tot pap…
Beleggen in goud: waar kan je fysiek goud kopen?

Beleggen in goud: waar kan je fysiek goud kopen?

Beleggen in goud blijft een klassieke vluchthaven voor de belegger die pessimistisch is over de economie. Goud is ideaal om je in te dekken tegen een waardevermindering van je spaargeld. Goud kopen on…
Investeren in goud: beleggen in goudmijnaandelen

Investeren in goud: beleggen in goudmijnaandelen

Goud is een geschikte mogelijkheid om je in te dekken tegen inflatie en economische onzekerheid. Meestal denk je bij beleggen in goud vooral aan het kopen van een goudstaaf of oude gouden munten, maar…
Gouden munten kopen: welke soorten munten zijn er te koop?

Gouden munten kopen: welke soorten munten zijn er te koop?

De sterke daling van de goudprijs in het voorjaar van 2013 leidde ertoe dat meer en meer particulieren de kans gingen benutten om fysiek goud bij te kopen. Bij tal van beleggers ligt de recordprijs va…
Gepubliceerd door Verdanov op 13-10-2012, laatst gewijzigd op 17-12-2015. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
Schrijf mee!