Verdanov » Specials » Grondstoffen

Tips en info bij het beleggen in grondstoffen

Tips en info bij het beleggen in grondstoffen Beleggen in grondstoffen wordt door vele beleggers beschouwd als moeilijk en risicovol. Dit komt allicht doordat de prijzen van grondstoffen in het algemeen erg volatiel zijn: sterke prijsdalingen of –stijgingen komen dus vaak voor. Voorts zijn grondstoffen erg afhankelijk van de heersende economische en geopolitieke situatie in de wereld, denk bijvoorbeeld aan goud als vluchthaven in tijden van crisis. Waar moet je op letten bij het beleggen in grondstoffen? In deze Special een overzicht met tips.

Grondstoffen: de rijkdom der aarde

Grondstoffen is een begrip dat een brede waaier aan "stoffen" omvat, gaande van rubber tot goud. Met grondstoffen worden grofweg alle producten bedoeld die de aarde aan de mens schenkt en die hem rendement kunnen opleveren. Het gaan om stoffen die dienen voor het produceren van energie, zoals olie en aardgas, edele metalen als goud en zilver, of eenvoudigweg grondstoffen die we nodig hebben als voedingsproduct zoals bijvoorbeeld koffie, cacao, maïs of suiker. "Grondstoffen" kan dus heel ruim opgevat worden als de dingen waar de mens niet zonder kan om te leven en om de wereld te laten draaien. In de economische wereld gebruikt men de term commodities.

Grondstoffen: een gevaarlijke belegging?

Veel beleggers staan terughoudend tegenover grondstoffen doordat het zo een volatiele beleggingssector is. De prijzen van grondstoffen zijn doorgaans erg onderhevig aan felle koersschommelingen. Als er gevreesd wordt voor een zwakkere economie kunnen de prijzen van grondstoffen sterk dalen, terwijl er weer sterke prijsstijgingen kunnen komen als er economische groei verwacht wordt. Bovendien zijn de prijzen van bijvoorbeeld goud en olie erg afhankelijk van het algemeen heersende gevoel op de financiële beurzen en van de actuele geopolitieke situatie. Voorbeeld is een snelle prijsstijging van olie bij het uitbreken van een conflict in het Midden-Oosten.

Winst maken met grondstoffen

Toch kan de sector van de grondstoffen veel potentieel hebben voor de serieuze en geduldige investeerder. Een vaak gehoorde regel is dat een grondige focus tot goede resultaten kan leiden. Zo haalde de wereldbekende investeerder Jim Rogers een groot deel van zijn fortuin uit een slimme investering in een hele resem aan grondstoffen toen de prijzen daarvan extreem laag stonden. Voorts kan er opgemerkt worden dat bij grondstoffen steeds rekening wordt gehouden met mogelijke schaarste. Want ooit zullen de rijkdommen der aarde eens uitgeput geraken en dan kunnen de grondstofprijzen wel eens de pan uitswingen. In deze Special alvast meer info en tips over het beleggen in grondstoffen.