Verdanov » Specials » Inflatie

Tips voor je geld bij een inflatoire economie

Tips voor je geld bij een inflatoire economie Inflatie is een minder gevreesde economische situatie dan bijvoorbeeld deflatie. Toch mogen ook de gevolgen van inflatie voor de modale burger niet onderschat worden. Een inflatoire economie die voortdurend de waarde van je spaargeld wegvreet, is een doorn in het oog van menig spaarder. Tegelijk worden de prijzen duurder en daalt je koopkracht. In deze Special vind je alvast nuttige info met tips om je vermogen te beschermen tegen een sluipende inflatie.

Het verschil tussen inflatie en deflatie

Deflatie en inflatie lijken op het eerste zicht twee ingewikkelde economische begrippen, maar zijn het makkelijkst te begrijpen als elkaars tegengestelden. Waar bij deflatie het volume aan geld en krediet in een economie is gekrompen, is dat bij inflatie sterk gestegen. Bij inflatie is de geldhoeveelheid groter geworden, net als het volume aan verstrekte kredieten. Omdat bij inflatie een grotere hoeveelheid geld een kleinere hoeveelheid aan goederen najaagt, stijgen de prijzen van die goederen. Dit is een logisch gevolg van de wetten van vraag en aanbod.

Inflatie is slecht voor je spaargeld

Stijgende prijzen van consumptiegoederen lijken een slechte zaak voor de consument, vermits deze alsmaar minder voor zijn geld zal kunnen kopen. Door die geldontwaarding hinkt het salaris van de modale burger achterop bij een voortdurend naar omhoog schrijdend prijsniveau. De meeste mensen hebben dan ook doorgaans de indruk dat alles "weer eens duurder is geworden". Bij inflatie daalt de waarde van je geld, wat dus ook slecht nieuws is voor je spaarrekening. Zeker wanneer de spaarrente lager is dan het inflatiepercentage, lijd je verlies met je spaargeld.

Je geld beschermen tegen een inflatoire economie

Een economie waarin de prijzen voortdurend stijgen betekent een vermindering van je koopkracht doordat je voor hetzelfde geld steeds minder producten kan kopen. Om je vermogen te beschermen tegen een inflatoire economie zijn er verschillende mogelijkheden. Als je rekening houdt met enkele tips kan je ervoor zorgen dat je de negatieve gevolgen van inflatie beperkt. Voorwaarde is dat je voortdurend op de hoogte blijft van eventuele stijgingen van het inflatiepercentage en dalingen van de rentes op spaarrekeningen. In deze Inflatie-Special vind je alvast enkele nuttige tips.