Verdanov » Specials » Nierproblemen

Oorzaken, symptomen en behandeling van nierklachten

Oorzaken, symptomen en behandeling van nierklachten Nieren zijn delicate organen in het lichaam die een erg belangrijke rol vervullen, namelijk de verwerking van afvalstoffen en de afvoer ervan via de urinewegen. Bij nierproblemen kan deze functie verminderd worden waardoor tal van symptomen kunnen optreden. Op lange termijn kunnen nierklachten leiden tot nierschade en is een bijkomende behandeling nodig. Wat zijn de oorzaken van nierproblemen en hoe worden nierklachten behandeld?

Functie nieren

In het menselijk lichaam vervullen de nieren een cruciale rol. Ieder van ons wordt geboren met twee nieren, maar ook met één nier kan je verder leven. De nieren liggen links en rechts in de zij: je kan elke nier voelen als je in je zij net onder de ribben tast. De nieren vormen een belangrijk zuiveringsstation in het lichaam. In deze organen worden afvalstoffen verwerkt en gefilterd waarna ze worden afgevoerd via de urinewegen.

Symptomen nierproblemen

Nierproblemen kunnen vrij ernstige gevolgen hebben voor het goed functioneren van het lichaam, precies omdat hun functie van zuiveringsstation zo belangrijk is. Is er sprake van een nieraandoening, dan zal het lichaam niet honderd procent meer kunnen gebruik maken van die zuiverende functie. Afvalstoffen gaan dan ook niet kunnen afgevoerd worden zoals het hoort en zullen achterblijven in het lichaam. Welke symptomen dit oplevert, vind je in deze Nierproblemen-Special.

Oorzaken nierklachten

Nierklachten zijn niet altijd snel op te lossen doordat het bepalen van de oorzaak zijn tijd kan innemen. Grondig medisch onderzoek moet uitwijzen of er sprake is van een niersteen, een nierziekte of een ander probleem dat te maken heeft met het functioneren van de nieren. Maar ook oorzaken die zich situeren in andere organen of lichaamsdelen kunnen een nierprobleem met zich meebrengen. Het precies bepalen van de oorzaak is hierbij van essentieel belang.

Behandeling nierklachten

Wat zelf doen?

Nierklachten moeten dus grondig geanalyseerd worden waarna de juiste oorzaak bepaald kan worden. Maar zelf kan je ook denken aan manieren om een goede werking van de nieren te vergemakkelijken. Veel water drinken en alcohol beperken hoort daar bijvoorbeeld bij. In deze Nierproblemen-Special vind je tal van tips die je moeten helpen om nierproblemen te voorkomen.

Opvolging

Om nierproblemen te behandelen zijn er meerdere oplossingen mogelijk. Mogelijke behandelingen zijn onder meer verbrijzeling van nierstenen of het nemen van medicijnen tegen een nierontsteking. In deze Nierproblemen-Special wordt voorts ook aandacht besteed aan de zogenaamde niercrisis, nierschade en nierdialyse.
Gepubliceerd door Verdanov op 10-11-2013, laatst gewijzigd op 03-05-2018. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • http://www.allesovernieren.be