Verdanov » Specials » Overzicht syndromen

Oorzaken, behandeling & tips bij bepaalde syndromen

Oorzaken, behandeling & tips bij bepaalde syndromen "Symptoom" en "syndroom" zijn twee begrippen die nogal eens verwarring durven zaaien, terwijl het verschil ertussen eigenlijk vrij eenvoudig is. Een syndroom is een verzameling van symptomen of klinische verschijnselen die tezamen optreden bij een patiënt. Bij syndromen kan het bepalen van de precieze oorzaak soms moeilijk zijn maar worden verschijnselen die een bepaalde samenhang vertonen toch benoemd als één ziektebeeld. Daarom is het interessant om op het vlak van het specifieke ziektebeeld meer in te gaan op de details.

Verschil symptoom - syndroom

Syndroom klinkt als symptoom en leidt daardoor bij sommige mensen tot verwarring. Een syndroom is eigenlijk een globaal ziektebeeld wat je kan omschrijven als een verzameling van symptomen. Symptomen zijn klinische verschijnselen die met een ziekte gepaard gaan zoals bijvoorbeeld vermoeidheid, duizeligheid of hoofdpijn. Die verschijnselen van een ziekte betekenen een last voor de patiënt waardoor zijn dagelijks functioneren belemmerd kan worden. Bij het stellen van een diagnose proberen artsen het samengaan van bepaalde symptomen in één ziektekader te plaatsen en de link te leggen met een bepaalde oorzaak.

Oorzaken

Precies in het bepalen van de oorzaken van een bepaalde groep van symptomen ligt vaak het probleem. In sommige gevallen komen klinische verschijnselen tezamen voor zonder dat er echt een link kan gelegd worden met een precieze oorzaak, namelijk die of die bepaalde ziekte. In dat geval gaat men - ook al is men niet honderd procent zeker over de oorzaak - het samengaan van die symptomen toch benoemen. In die benaming wordt dan het woord "syndroom" gebruikt, zoals bijvoorbeeld bij het Chronischevermoeidheidssyndroom of CVS. Bij CVS is de wetenschap er nog niet over uit wat nu precies de oorzaak is van het ziektebeeld waar de patiënt last van heeft. Toch benoemt men het syndroom naar het belangrijkste symptoom van het ziektebeeld.

Mysterieus

Net omdat de oorzaken moeilijk met zekerheid kunnen bepaald worden, hangt er rond sommige syndromen een waas van onzekerheid, onduidelijkheid en mysterie. Sommige patiënten vertonen wel degelijk bepaalde symptomen maar het gebrek aan oorzaken maakt het vaak moeilijk om serieus genomen te worden door de buitenwereld. En dan kan het gaan om de eigen omgeving, maar ook om behandelende artsen. Het woord inbeelding wordt al eens gebruikt, wat het voor een patiënt nog moeilijker maakt om op een effectieve manier te genezen.
Bekkenpijnsyndroom: oorzaken & behandeling bekkenpijn

Bekkenpijnsyndroom: oorzaken & behandeling bekkenpijn

Pijn aan het bekken is een symptoom dat vaak met verschillende oorzaken en bijkomende verschijnselen kan samengaan. Doordat in het bekken tal van spieren, gewrichten en organen samenkomen en een invlo…
Pijnsyndroom fibromyalgie: oorzaken, symptomen & behandeling

Pijnsyndroom fibromyalgie: oorzaken, symptomen & behandeling

Fibromyalgie is een van die mysterieuze aandoeningen waar nog maar weinig over geweten is. De symptomen van fibromyalgie hebben vooral te maken met spierpijn, vermoeidheid en hoofdpijn. Als je last he…
Rustelozebenensyndroom (RBS): vormen, oorzaken & behandeling

Rustelozebenensyndroom (RBS): vormen, oorzaken & behandeling

Het rustelozebenensyndroom of Restless Legs-syndrome kan je levenskwaliteit ernstig verstoren, en dit zowel 's nachts als overdag. Bij RBS heb je last van een onaangenaam, branderig gevoel in de benen…
Prikkelbaredarmsyndroom (PDS): oorzaken, behandeling & tips

Prikkelbaredarmsyndroom (PDS): oorzaken, behandeling & tips

Heb je vaak last van buikkrampen en een onregelmatige stoelgang, zonder dat je arts een duidelijk aanwijsbare ziekte als oorzaak kan vinden? Dan bestaat de mogelijkheid dat je lijdt aan het prikkelbar…
Misofonie: geluidsvoorbeelden, symptomen & behandeling

Misofonie: geluidsvoorbeelden, symptomen & behandeling

Smakken bij het eten, snurken bij het slapen: het zijn vervelende geluiden die makkelijk tot ergernis kunnen leiden als je het ongewild moet aanhoren. Het kan zelfs leiden tot boosheid, afkeer en woed…
Gepubliceerd door Verdanov op 23-01-2015, laatst gewijzigd op 16-05-2018. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • http://nl.wikipedia.org/wiki/Syndroom
  • http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_syndromen