Verdanov » Specials » Sociale netwerken

Voordelen en nadelen van sociale netwerken

Voordelen en nadelen van sociale netwerken Ieder van ons maakt wel gebruik van een sociaal netwerk als Facebook of Twitter. We gebruiken deze manier van online communiceren om op de hoogte te blijven van de activiteiten van vrienden en van de actualiteit. Maar aan die sociale netwerken kunnen ook nadelen verbonden zijn, denk aan hete hangijzers als privacy en de doorverkoop van persoonlijke informatie op gebruikersprofielen. Een overzicht van de voordelen en nadelen van verschillende sociale netwerken als Facebook, Twitter en de nieuwste speler op de markt: Ello.

Facebook en de anderen

De geschiedenis van sociale netwerken draait vooral rond twee tijdperken: dat voor Facebook en dat erna. Het met je vrienden en vriendinnen communiceren via internet kende in het begin van de eenentwintigste eeuw een voorzichtige opmars. Even snel als nieuwe social networks op het voorplan kwamen, verdwenen ze ook weer naar de achtergrond. En hoewel MySpace, Hyves en Netlog blijvers leken te worden, kwamen ze allemaal in de schaduw te staan van die ene grote mastodont die Facebook is. Facebook kende een pijlsnelle opwaartse evolutie tot een gebruikersaantal van een miljard en zelfs meer.

Zijn sociale netwerken wel zo sociaal?

Zowel in de westerse wereld als in de groeilanden én de ontwikkelingslanden maken mensen gebruik van Facebook. Sommige mensen gebruiken hun smartphone haast alleen maar om via Facebook te communiceren met familie en vrienden. Een andere grote speler op de markt van de sociale netwerken is Twitter, die het vooral moet hebben van meningen over de actualiteit. Geleidelijk aan kregen sociale netwerken meer kritiek doordat ze vooral gebaseerd zijn op virtuele en vrijblijvende vriendschap en verbondenheid.

Nieuwe generatie social networks?

Bovendien kwamen sociale netwerken door allerlei onthullingen onder druk te staan omwille van privacy-issues. Kritikasters menen dat grote netwerken als Facebook en Twitter zowat alles over je te weten komen via je profiel en dat ze die informatie misbruiken, onder meer om door te verkopen aan marketingbureau's en multinationals. Op die manier is de klassieke idee van een Big Brother die alles in de gaten houdt niet meer zo veraf als het lijkt. Een veelbelovend antwoord hierop is het in 2014 gelanceerde sociale netwerk Ello, dat een reactie vormt tegen de grote netwerken als Facebook. Ello voert privacy en transparantie hoog in het vaandel. In deze Sociale Netwerken-Special een overzicht van de verschillende sociale netwerken, met hun voordelen en nadelen.