Verdanov » Specials » Soorten belastingen

Overzicht van de mogelijke taksen, heffingen en belastingen

Overzicht van de mogelijke taksen, heffingen en belastingen Belastingen is voor de meesten onder ons een term waar we het niet meteen warm van krijgen. Om de overheid te laten draaien moeten we een deel van ons inkomen afstaan aan de belastingen en dat is natuurlijk niet leuk. De staat belast zoveel aspecten van ons vermogen, van de wieg tot de dood (en erna), dat de verhoudingen een beetje zoek lijken. We lijken alsmaar meer te moeten inleveren om de machine van de maatschappij te kunnen laten draaien. In deze Special een overzicht van alle manieren waarop de overheid je geld belast.

Inkomsten belast

Belastingen, taksen, accijnzen, heffingen: het zijn allemaal termen die we niet zo graag horen maar die in tijden van crisis nog meer over ieders lippen gaan dan gewoonlijk. Belastingen is een verzamelnaam voor allerlei lasten die de overheid oplegt aan particulieren en ondernemingen. Het komt erop neer dat de staat een deel van jouw inkomsten, opbrengsten of winst opeist en uit je portefeuille haalt, vaak zelfs al voordat het erin terechtkwam. De inkomsten die de overheid haalt uit belastingen spendeert het aan het aanbieden van overheidsdiensten, het organiseren van de openbare orde en veiligheid en het investeren in infrastructuur.

Alsmaar meer belastingen?

Tussen de belastingen die de overheid oplegt en de dienstverlening die deze aanbiedt, zou er een gezonde balans moeten zijn om iedereen tevreden te houden. En daar knelt vaak het schoentje. De burgers hebben vaak (en sinds de crisis van 2008 nog veel meer) de indruk dat de verhoudingen een beetje zoek zijn. We moeten alsmaar meer besparen en inleveren om minder diensten ervoor terug te krijgen: dat is in de nasleep van de financieel-economische crisis zo een beetje de algemene teneur in de lage landen, en bij uitbreiding, de hele westerse wereld. Triest hoogtepunt van het wantrouwen tegen de overheid en de machtige banken was de eenmalige belasting op spaargeld in Cyprus in 2013.

Vermogen en rendement

Bovendien gaan er meer en meer stemmen op voor een algemene belasting op vermogen. Thomas Piketty toonde met zijn boek "Kapitaal in de eenentwintigste eeuw" aan dat maatschappeljke ongelijkheid groeit wanneer vermogen meer rendement opbrengt dan arbeid. Een belastingwetgeving die een gezonder evenwicht biedt tussen arbeidsbelasting en vermogensbelasting zou dan ook een logische stap zijn voor rechtvaardiger belastingsregels en een "gelijkere" samenleving. In deze Belastingen-Special vind je alvast een overzicht van de mogelijke manieren die de overheid gebruikt om belastingen en taksen te heffen op je geld, met bijzondere aandacht voor de vermogenbelasting.