Verdanov » Specials » Studeertips

Tips om efficiënt te studeren en te slagen in je examens

Tips om efficiënt te studeren en te slagen in je examens Studeren om een diploma te behalen: het is niet altijd leuk of spannend. Toch is het slagen in je examens nuttig om je studie succesvol af te ronden en je op weg te zetten naar een loopbaan. En ook dan ben je er nog niet vanaf: je zal je professionele kennis op peil moeten houden om up-to-date te blijven. Een van de mogelijkheden daartoe is thuisstudie waarbij je zelf je leertempo bepaalt. Hoe kies je de juiste studiemethode en hoe slaag je in je examens? In deze Special alvast enkele nuttige studeertips om een goed resultaat te halen bij je examens.

Leren en studeren

Studeren is een activiteit die we van jongs af aan noodgedwongen doen: we gaan naar school tot een bepaalde leeftijd, halen een diploma en werpen ons in het beroepsleven. Studeren maakt deel uit van het hele leerproces dat we doormaken om een persoonlijkheid te worden. Dat leerproces heeft te maken met de verwondering, de nieuwsgierigheid en het verlangen om nieuwe dingen te ontdekken.

Slagen in je examens

Hoe je in je examens kan slagen hangt van veel dingen af. Sommigen zeggen alle leerstof liever luidop op en doen de moeite niet om veel dingen op te schrijven. Anderen zijn dan weer druk in de weer met schema’s en andere ezelsbruggetjes. Als student is het een beetje zoeken naar de studiemethode die je het best ligt. Aan de hand van bepaalde tips kan je dan de studeermethode aanhouden die jou het beste past. In deze Studeertips-Special vind je alvast nuttige tips om op een succesvolle manier te studeren en in je examens te slagen.

Cursus volgen

Maar studeren zou niet iets mogen zijn waarvan je denkt dat het op een bepaalde leeftijd eindigt. Je hebt je diploma gehaald en je denkt er nu wel even van verlost te zijn, van al die saaie leerstof en taaie cursussen. Toch zal je ook in je professionele loopbaan opnieuw blootgesteld worden aan bepaalde evoluties die te maken hebben met je baan. Je zal allicht aan cursussen moeten deelnemen om bij te blijven en je beroepskennis up-to-date te houden.

Kennis bijschaven via thuisstudie

Daarom is het interessant om weten hoe je op de hoogte kan blijven van de nieuwste ontwikkelingen op het vlak van kennis, en dit zowel voor de theorie als voor de praktijk. Nieuwe technologieën die oude zullen vervangen, nieuwe computerprogramma’s, nieuwe werksystemen enz...: om niet achterop te geraken is het goed om je hersenen te blijven trainen en je brein soepel te houden door studie. Een van de mogelijkheden is thuisstudie: dit is een uitstekende manier om op je eigen tempo cursussen te studeren en effectief deel te kunnen blijven uitmaken van een zich steeds sneller ontwikkelende technologische maatschappij. Want ook hier geldt het adagium: Kennis is macht.