Verdanov » Specials » Verbouwing financieren

Financieringstips bij het verbouwen van je woning

Financieringstips bij het verbouwen van je woning Een verbouwing aan je woning uitvoeren is doorgaans een kostelijke zaak en dus niet iets om zomaar eens even te beslissen. Ook al kan de verbouwing een groot praktisch voordeel opleveren waar je al een hele tijd naar had zitten uitkijken, toch moet het kostenplaatje grondig bekeken en onderzocht worden. Waar een verbouwing doorgaans ingrijpender en duurder is, zal een renovatie in de meeste gevallen minder kosten opleveren. De financiering van een verbouwing zal dus ook verschillen van een financiering van een renovatie. Met welke factoren moet je zoal rekening houden bij het financieren van verbouwingswerken aan je woning?

Verbouwing: voor- en nadelen afwegen

Het plan om een huis te bouwen gaat in het begin vooral uit van veel enthousiasme en positivisme. Eens het huis af is, merk je dat er toch wel een heleboel dingen zijn die niet zijn zoals je het had verwacht. Je keuken heeft te weinig licht, of die tussenmuur neemt zoveel onnodige plaats in dat je hem eigenlijk liever kwijt dan rijk bent. Dan is het in feite logisch dat je de beslissing neemt om wijzigingen aan je woning aan te brengen, met andere woorden om een verbouwing door te voeren. Een verbouwing blijft een hele tijd in je hoofd zitten voordat je daadwerkelijk over gaat tot de verbouwingswerken. Want eerst is het van belang om de voordelen en nadelen van de verbouwing af te wegen: is het echt wel noodzakelijk?, of levert het voldoende praktisch voordeel op?

Kosten financieren

Dat zijn allemaal vragen die je je moet stellen als je je woning wilt gaan verbouwen of renoveren. Renoveren is doorgaans minder drastisch dan een verbouwing en is meer specifiek gericht op het vernieuwen van bestaande onderdelen van de huisconstructie. Eens de praktische voordelen en nadelen zijn afgewogen, moet er nagedacht worden over de kosten van de wijzigingen aan je woning die zullen plaatsvinden. Want de kosten van een verbouwing of renovering kunnen nogal snel oplopen. Een dakkapel plaatsen of een keuken vernieuwen doe je niet zomaar; het kostenplaatje is van zo een groot belang dat heel je beslissing er zowat van afhangt.

Verbouwingshypotheek of renovatielening?

En vaak komen er extra kosten bij kijken waar je op voorhand geen rekening mee had gehouden. Zowel de verbouwing als de renovering kan je financieren met een krediet van de bank. De bank zal je een voorstel doen qua krediet aan de hand van je plannen, de kosten die je hebt beraamd en je persoonlijke situatie. Wordt het een verbouwingshypotheek of eerder een renovatielening? Dat is een vraag die je mede kan beantwoorden aan de hand van de simulatie die je laat doen bij je bank. In deze Special meer info over hoe je je verbouwing of renovatie kan financieren.