Verdanov » Specials » Economische begrippen
Nuttige info en tips over geld, economie en gezondheid

Economische begrippen, termen en situaties

Economische begrippen, termen en situaties Wie de actualiteit volgt krijgt vaak specifieke economische termen te horen als inflatie, deflatie, recessie en depressie. Om te weten wat de gevolgen van al deze economische situaties zijn is het belangrijk om te weten waarvoor die begrippen staan. Want inflatie kan net als deflatie een invloed hebben op je spaargeld, net zoals recessie en depressie bepaalde gevolgen kunnen hebben. In deze Economische Begrippen-Special vind je uitleg over economische situaties en tips om er effectief mee om te gaan.

Recessie, rendementen en percenten

De economie is iets wat voor veel mensen een weinig tot de verbeelding sprekende bijklank heeft. In de economie gaat het doorgaans om cijfers, percenten, rendementen en op het eerste zicht saaie theorieën die weggelegd lijken voor specialisten en deskundigen. Toch heeft de economie betrekking op het dagelijks leven van ieder van ons. Zeker bij de economische recessie van de jaren na 2008 werd dit voor meer en meer mensen duidelijk, wat ertoe leidde dat de man in de straat de actuele financieel-economische ontwikkelingen van dichterbij ging volgen.

Van inflatie tot deflatie

De invloed van inflatie op het rendement van je spaargeld, de mogelijke gevolgen van deflatie, of nog de betekenis van een "double dip"-recessie: het zijn allemaal dingen die de moeite waard zijn om te weten als je je wilt wapenen tegen een volgende economische crisis. Om te weten hoe je je op crisissituaties kan voorbereiden moet je natuurlijk eerst weten en begrijpen wat al die specifieke economische termen en begrippen inhouden.

Betekenis van economische termen

Al die economische termen die door deskundigen gebezigd worden hebben betekenissen en mogelijke consequenties. Een renteverlaging door de Europese Centrale Bank kan belangrijk zijn voor je spaarrente, maar ook voor de rente van je lopende hypotheek. Als je in het nieuws het bericht hoort dat de ECB de rente verhoogt of verlaagt, dan is het handig om te weten wat dat voor jou specifiek kan betekenen. Daarom worden in deze Economische Begrippen-Special economische termen als inflatie, deflatie, depressie en recessie in begrijpelijke mensentaal uitgelegd.

Tips bij economische situaties

Wat kan je zelf doen als een bepaalde economische term opgeld maakt en de economie de volgende maanden of jaren zal beheersen? Wat kan je doen met je spaargeld als de rente lange tijd laag staat? Het zijn allemaal vragen die je je best op voorhand stelt zodat je je antwoord klaar hebt als de situatie werkelijkheid wordt. In deze Economische Begrippen-Special zal je dan ook tips vinden om effectief te reageren op situaties als hyperinflatie, "bubbles" op de beurs of dalingen van de rente.
Economie: wat is het verschil tussen recessie en depressie?

Economie: wat is het verschil tussen recessie en depressie?

Sinds de globale economische crisis van eind oktober 2008 zijn economische termen schering en inslag in de actualiteit. Recessie, deflatie, depressie: het zijn maar enkele voorbeelden van begrippen di…
Financiële crisis: wat is een "double dip"-recessie?

Financiële crisis: wat is een "double dip"-recessie?

De financiële en economische crisis van eind 2008 leidde tot een recessie, gevolgd door massale overheidssteun aan de banken om de economie weer nieuw leven in te blazen. Hierdoor konden de banken wee…
Deflatie economie: wat zijn de oorzaken van deflatie?

Deflatie economie: wat zijn de oorzaken van deflatie?

Deflatie heeft bij vele economen en beleggers een negatieve bijklank: men spreekt dan ook vaak van het "spook van de deflatie". Deflatie staat voor een daling van het algemene prijsniveau en lijkt op…
Economische crisis en inflatie: tips voor je geld

Economische crisis en inflatie: tips voor je geld

Bij een economische crisis is het voor veel mensen niet makkelijk om financieel te overleven. Door de inflatie vermindert je kapitaal in waarde en zal je alsmaar minder goederen kunnen kopen voor je g…
Zeepbellen: voorbeelden van "bubbles" in de economie

Zeepbellen: voorbeelden van "bubbles" in de economie

Er is sprake van een zeepbel of "bubble" in de economie wanneer de prijs van een economisch goed plots sterk daalt en beleggers er massaal uitstappen. De waardering van het goed is jarenlang enorm ges…
Vastgoedzeepbel: wat is een "bubble" in de economie?

Vastgoedzeepbel: wat is een "bubble" in de economie?

Zeepbel of "bubble" is een economische term die je de laatste tijd meer en meer hoort in de media. Men spreekt van een goudzeepbel of vastgoedzeepbel. Bij een zeepbel stijgen de prijzen van een goed z…
Economische groeilanden: tips om te beleggen in groeimarkten

Economische groeilanden: tips om te beleggen in groeimarkten

De economische crisis van eind 2008 zorgde voor een schok bij de beleggers wereldwijd. De problemen op de Amerikaanse hypotheekmarkt zorgde voor moeilijkheden voor tal van westerse banken. Sommige eco…
Fiat geld of fiat currency: beter dan de goudstandaard?

Fiat geld of fiat currency: beter dan de goudstandaard?

Fiat geld: het is een begrip dat sinds de economische crisis van 2008 meer en meer opduikt in de media. De financiële bankencrisis van 2008 en de schuldencrisis van 2010-2011 zorgden ervoor dat centra…
Financiële derivaten: hoe gevaarlijk zijn derivaten?

Financiële derivaten: hoe gevaarlijk zijn derivaten?

Financiële derivaten zoals renteswaps kunnen aantrekkelijke beleggingsproducten lijken, maar vergen toch de nodige voorzichtigheid. Altijd moet er goed nagegaan worden wat de mogelijke nadelen en risi…
Wereld Economisch Forum in Davos, Zwitserland

Wereld Economisch Forum in Davos, Zwitserland

Davos is een plaatsje in Zwitserland dat bekend staat als kuuroord en als uitstekend centrum voor wintersport. Verschillende hotels in Davos zijn dan ook in het bijzonder gericht op wellness en winter…
Gepubliceerd door Verdanov op 31-12-2013, laatst gewijzigd op 29-12-2015. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Schrijf mee!