Verdanov » Specials » Economische begrippen

Economische begrippen, termen en situaties

Economische begrippen, termen en situaties Wie de actualiteit volgt krijgt vaak specifieke economische termen te horen als inflatie, deflatie, recessie en depressie. Om te weten wat de gevolgen van al deze economische situaties zijn is het belangrijk om te weten waarvoor die begrippen staan. Want inflatie kan net als deflatie een invloed hebben op je spaargeld, net zoals recessie en depressie bepaalde gevolgen kunnen hebben. In deze Economische Begrippen-Special vind je uitleg over economische situaties en tips om er effectief mee om te gaan.

Recessie, rendementen en percenten

De economie is iets wat voor veel mensen een weinig tot de verbeelding sprekende bijklank heeft. In de economie gaat het doorgaans om cijfers, percenten, rendementen en op het eerste zicht saaie theorieën die weggelegd lijken voor specialisten en deskundigen. Toch heeft de economie betrekking op het dagelijks leven van ieder van ons. Zeker bij de economische recessie van de jaren na 2008 werd dit voor meer en meer mensen duidelijk, wat ertoe leidde dat de man in de straat de actuele financieel-economische ontwikkelingen van dichterbij ging volgen.

Van inflatie tot deflatie

De invloed van inflatie op het rendement van je spaargeld, de mogelijke gevolgen van deflatie, of nog de betekenis van een "double dip"-recessie: het zijn allemaal dingen die de moeite waard zijn om te weten als je je wilt wapenen tegen een volgende economische crisis. Om te weten hoe je je op crisissituaties kan voorbereiden moet je natuurlijk eerst weten en begrijpen wat al die specifieke economische termen en begrippen inhouden.

Betekenis van economische termen

Al die economische termen die door deskundigen gebezigd worden hebben betekenissen en mogelijke consequenties. Een renteverlaging door de Europese Centrale Bank kan belangrijk zijn voor je spaarrente, maar ook voor de rente van je lopende hypotheek. Als je in het nieuws het bericht hoort dat de ECB de rente verhoogt of verlaagt, dan is het handig om te weten wat dat voor jou specifiek kan betekenen. Daarom worden in deze Economische Begrippen-Special economische termen als inflatie, deflatie, depressie en recessie in begrijpelijke mensentaal uitgelegd.

Tips bij economische situaties

Wat kan je zelf doen als een bepaalde economische term opgeld maakt en de economie de volgende maanden of jaren zal beheersen? Wat kan je doen met je spaargeld als de rente lange tijd laag staat? Het zijn allemaal vragen die je je best op voorhand stelt zodat je je antwoord klaar hebt als de situatie werkelijkheid wordt. In deze Economische Begrippen-Special zal je dan ook tips vinden om effectief te reageren op situaties als hyperinflatie, "bubbles" op de beurs of dalingen van de rente.
Economie: wat is het verschil tussen recessie en depressie?

Economie: wat is het verschil tussen recessie en depressie?

Sinds de globale economische crisis van eind oktober 2008 zijn economische termen schering en inslag in de actualiteit. Recessie, deflatie, depressie: het zijn maar enkele voorbeelden van begrippen di…
Gepubliceerd door Verdanov op 31-12-2013, laatst gewijzigd op 29-12-2015. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.