Verdanov » Specials » Offshore bankieren

Bankrekening openen in een belastingparadijs

Bankrekening openen in een belastingparadijs Voor wie de steeds strenger wordende Europese regels op financieel vlak beu is, kan een offshore bankrekening een optie zijn. Je kapitaal in een offshore belastingparadijs plaatsen levert je doorgaans hogere inkomsten en meer privacy op. Voorts betaal je er weinig of geen belastingen en kan je rekenen op discretie en geheimhouding. Een bankrekening openen in een offshore belastingparadijs kan dus nuttig zijn, maar toch moet je ook rekening houden met mogelijke nadelen. In deze Offshore bankieren-Special een overzicht.

Belastingvrij geld

Zon, zee en belastingvrij geld: het is een combinatie die heel wat kapitaalkrachtige mensen naar een belastingparadijs lokt. Maar een offshore bankrekening openen hoeft niet altijd in een ver en exotisch land als de Seychellen of de Kaaimaneilanden; ook dichter bij huis zijn er mogelijkheden om je kapitaal op een veilige manier te plaatsen. Toch lijkt het erop dat de economische crisis van 2008 en de nasleep ervan een moeilijker periode heeft ingeluid voor offshore belastingparadijzen. Doordat internationale regelgeving op het vlak van financiën, privacy en fiscaliteit strenger wordt, is het vinden van een discreet offshore belastingparadijs er niet makkelijker op geworden.

Rekening openen bij een offshore bank

Een bankrekening openen offshore heeft vaak een schimmige, mysterieuze bijklank. Bedrijven en particulieren gaan op zoek naar manieren om zo min mogelijk belastingen te betalen en richten daarvoor soms vennootschappen op in microstaatjes of eilandjes in de Caraïbische Zee. Ook de georganiseerde misdaad is een vaste klant van vluchtroutes naar offshore belastingparadijzen om zwart geld wit te wassen. Voorstanders en tegenstanders van offshore constructies discussiëren dan weer over het delicate verschil tussen belastingontwijking en belastingontduiking. Behalve de strengere regelgeving deed ook de spaargeldcrisis van Cyprus in 2013 niet veel goeds voor het vertrouwen van de spaarder in het hele Europese financiële systeem.

Kapitaalvlucht uit de EU?

Tel daarbij nog het voorstel van het IMF om een deel van het spaargeld aan te slaan om de crisis op te lossen, de hoge schuldgraad van de Europese landen en het wankel vertrouwen in de euro en je begrijpt dat het zoeken naar offshore vluchthavens populair blijft. Mogelijk dreigt op termijn zelfs een kapitaalvlucht uit de EU door de verscherping van de financiële regels, vereisten en verplichtingen. Meer en meer burgers zijn beducht geworden voor een alsmaar grotere inmenging van Europa in binnenlandse regelgeving, waardoor alles nog meer in de gaten gehouden zal worden en dit des te meer op financieel vlak. Het woord "confiscatie" is in dat opzicht een angstaanjagende term die spaarders ertoe dwingt om hun vermogen zoveel mogelijk te spreiden. Offshore bankrekeningen zijn bijgevolg het overwegen waard.