Verdanov » Specials » Rendement investeringen

Tips om rendement uit je geld te halen

Tips om rendement uit je geld te halen Geld verdienen is één zaak, maar je geld ook een interessant rendement te laten opleveren is een andere. En zeker wanneer de rente langdurig laag gehouden wordt is het niet zo makkelijk om je investeringen rendement te laten opleveren. Aandelen en obligaties blijven volatiel en beleggers gaan dan ook vaker op zoek naar meer "voorzichtige" beleggingen met een bescheiden rendement. Maar een goed evenwicht vinden tussen risico en rente blijft voor elke belegger moeilijk. Waarin kan je zoal beleggen om een mooi rendement te halen uit je investeringen?

Geld investeren

Iedereen die wat extra geld wilt investeren, is op zoek naar mogelijkheden om dat geld ook een mooie rente te laten opbrengen. Rendement halen uit een belegging of investering is er niet makkelijker op geworden, zeker niet in de nasleep van de economische crisis van 2008. Op de drempel van 2015 zijn de gevolgen van die crisis nog steeds voelbaar. Spaarrekeningen leveren haast niets meer op en beleggen in aandelen lijkt risicovoller dan ooit. Bij lage rentes is het dan ook steeds moeilijker en moeilijker om een aanvaardbaar rendement op je investeringen te bekomen.

Rendement beleggingen

Aandelen, obligaties en andere beleggingsproducten kunnen een hoog rendement opleveren, maar brengen een hoog potentieel risico met zich mee. Het is aan de belegger om hiermee rekening te houden en de voordelen en nadelen van zijn investeringen goed tegen mekaar af te wegen. De vraag die de belegger zich ook stelt is wat het uiteindelijk doel is van het investeren: laag kopen en hoog verkopen (kapitaalwinst), of kiezen voor een regelmatig rendement (cashflow)? Deze laatste mogelijkheid kan bereikt worden dankzij de inkomsten van vastgoed of via kwaliteitsvolle dividendaandelen, waarbij je regelmatig inkomsten ontvangt.

Lange termijn

Zeker als onzekerheid troef is op de beurzen, zullen meer beleggers kiezen voor een voorzichtige belegging, met een al even voorzichtig "laag" rendement. Dat kunnen beleggingen zijn zoals dividendaandelen (met een bescheiden, maar regelmatige opbrengst) of bijvoorbeeld een spaarrekening op de lange termijn. In dat geval kan er - hoe laag de rente ook is - gekozen worden voor het voordeel van de samengestelde interesten. Sommige ouders openen bijvoorbeeld een spaarrekening voor hun kinderen en storten er regelmatig wat geld op, wat op de heel lange termijn een mooi rendement oplevert.