Verdanov » Specials » Schulden vermijden

Tips om schulden en geldproblemen te vermijden

Tips om schulden en geldproblemen te vermijden In de schulden zitten lijkt voor sommige mensen een uitzichtloze situatie. Ze gaan geld lenen om schulden af te betalen waardoor nieuwe schulden ontstaan en de oplossing van het probleem uitgesteld wordt. Maar om geldproblemen in de toekomst te vermijden is het essentieel om naar de oorzaken ervan te kijken. De kennis die je krijgt van je eigen financiële situatie kan je gebruiken om financieel gezonder te worden. In deze Special vind je een overzicht van informatie en tips bij geldproblemen en schulden.

Van geldproblemen tot schulden

Schulden zijn vaak een uitloper van langdurige geldproblemen. Geldproblemen kunnen ontstaan door financiële tegenslag, door pech, maar ook door een gebrekkig beheer van je budget. Om die financiële problemen te boven te komen gaan sommige mensen dan opnieuw schulden aan. Geld lenen om schulden mee af te betalen kan het begin zijn van een sneeuwbaleffect waarbij het oplossen van het probleem alsmaar wordt uitgesteld.

Schulden: wat te doen?

Zit je eens in de schulden, dan kan het een opluchting voor je zijn om te beseffen dat je niet in een hopeloze situatie bevindt. Soms lijken financiële problemen zo ernstig dat je het helemaal niet meer ziet zitten, maar er is altijd hoop. Je kan altijd met je schuldeisers praten over een afbetalingsplan. En als je het echt niet meer weet, dan is er altijd nog hulp van de overheid mogelijk. Het Nibud is een overheidsdienst waarbij je terecht kunt met al je vragen over het afbetalen van je schulden. In deze Schulden Vermijden-Special vind je alvast enkele handige tips die je van pas kunnen komen als je schulden wilt voorkomen.

Oorzaak schulden

Schulden ontstaan niet zomaar; er zijn altijd bepaalde oorzaken die een belangrijke rol hebben gespeeld bij het ontwikkelen van je geldproblemen. Om die geldproblemen in de toekomst te vermijden is het cruciaal om die oorzaken te onderzoeken en er uit te leren. "Het verleden bestuderen om het heden beter te begrijpen" is ook een adagium dat kan gelden voor je persoonlijke financiële situatie. Hoe beter je je budget onder controle houdt, hoe makkelijker je jezelf uit nieuwe schulden kan houden.

Schulden van landen

Maar niet alleen particulieren kunnen in problematische situaties terechtkomen door hun schulden. Schulden kunnen ook uitmonden in financiële moeilijkheden voor landen. Dit werd duidelijk toen de schuldencrisis tal van Europese landen trof in de nasleep van de financiële crisis van eind 2008. Toen werden banken van het failliet gered met overheidsgeld, wat als een boemerang terugkeerde voor tal van staten.

De Europese Trojka

Het beste voorbeeld van een land dat getroffen werd door de schuldencrisis is Griekenland. Griekenland kreeg een erg zwaar besparingsprogramma opgelegd door de Europese Trojka. Die Trojka bestaat uit het Internationaal Muntfonds, de Europese Centrale Bank en de Eurogroep en komt financieel zwakke landen ter hulp. Hierdoor kunnen deze landen een failliet vermijden en een nieuwe start maken. In deze Schulden Vermijden-Special wordt dus zowel aandacht besteed aan schulden van particulieren als aan schulden van overheden.