Verdanov » Specials » Welvaartsziekten

Tips bij de behandeling van moderne welvaartsziekten

Tips bij de behandeling van moderne welvaartsziekten Welvaart is op het eerste zicht iets positiefs en goeds, waar we met z'n allen zoveel mogelijk moeten naar streven. In een gesofistikeerde samenleving die het welzijn van ieder burger beoogt worden we dan ook allemaal geacht om ons steentje bij te dragen aan die welvaart. Maar moderne aandoeningen als stress, depressie en burn-out maken duidelijk dat welvaart ook nadelen kan hebben. Welke zijn de meest opvallende ziekten en aandoeningen die met onze moderne welvaart te maken hebben en waaruit bestaat de behandeling ervan?

Gezondheid en welvaart

Welvaart wordt sinds mensenheugenis beschouwd als iets om naar te streven en indien mogelijk zo snel mogelijk te bereiken. Welvaart is het in goede staat en gezondheid verkeren van de economie, en bij uitbreiding ook het welzijn van de samenleving. Een maatschappij die in welvaart verkeert is met andere woorden een maatschappij waarin plaats is voor iedereen, en waar ieder burger een goed gezondheidspeil en een hoge levensstandaard kan bereiken.

Voordelen welvaart

Welvaart brengt bepaalde voordelen met zich mee: we hoeven geen intensieve fysieke arbeid te verrichten, we kunnen gebruik maken van moderne transportmiddelen om ons te verplaatsen en we kunnen vlot en supersnel met mekaar communiceren. Maar om zo een hoog gesofistikeerd niveau van het dagelijks leven in stand te houden, moet er ook hard gewerkt worden. En daar knijpt vaak het schoentje.

Nadelen van rijkdom

Door die hoge verwachtingen komen veel mensen in een bepaald stramien van stress en prestatiedruk terecht. Op die manier ontstaan typische welvaartsziekten zoals burn-out en stress. Anderzijds leidt een samenleving waarin alles te koop is en materiële producten makkelijk verkrijgbaar, ook tot andere welvaartsziekten zoals depressie en bore-out. Verveling, somberheid en een gebrek aan interesse zijn de andere kant van de medaille.

Moderne welvaartsziekten

Welvaartsziekten hebben ook te maken met een onmogelijkheid om nog bevrediging te vinden. We willen alsmaar meer en we willen het alsmaar sneller. Welvaartsziekten als verslaving, obesitas en depressie lijken dan ook alleen maar meer voor te komen naarmate de tijd vordert. Toch zijn er tips die nuttig kunnen zijn om deze welvaartsziekten te bestrijden en de klachten ervan te verminderen.