Verdanov » Specials » Beleggen in brics

Tips om te investeren in de economische groeilanden

Tips om te investeren in de economische groeilanden BRICS-landen zijn landen die aan een grote economische opmars zijn begonnen en die enkele specifieke troeven in handen hebben, met name een rijkdom aan grondstoffen en een demografische explosie. Wat betreft het eerste kenmerk blinken vooral Rusland en Brazilië uit, terwijl China en India op het tweede vlak enorm belangrijke landen zijn geworden. Hoe kan je succesvol beleggen in BRICS-landen of economische groeilanden als Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika?

Economische groeilanden

In het begin van de eenentwintigste eeuw is er een nieuw begrip ontstaan in de wereld van economie en beleggingen. BRICS is een begrip waar beleggers inmiddels vertrouwd mee zijn geraakt en dat staat voor Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika. De BRICS-landen zijn economische groeilanden die aan een sterke opmars bezig zijn en die enkele gemeenschappelijke kenmerken hebben zoals economische bloei, een explosieve bevolkingsgroei, en een rijkdom aan grondstoffen. Hoewel niet elk van deze kenmerken voor elk van de betrokken landen geldt, gaat het hier toch min of meer om een essentiële typering van BRIC-landen.

"BRIC" wordt BRICS

De oorspronkelijke term "BRIC" is een vondst van de bekende econoom Jim OíNeill die de term bezigde op een moment dat de steile opgang van deze groeilanden duidelijk werd. Intussen werd er aan het begrip BRIC in 2010 een economische groeimacht toegevoegd, met name Zuid-Afrika, een land dat hetzelfde economische pad lijkt te gaan bewandelen als de oorspronkelijke BRICís. Men is dus gekomen tot het nieuwe begrip van BRICS, waarbij de S staat voor South-Africa.

Beleggen in BRICS

Anno 2014 lijkt het erop dat er alsmaar meer toenadering gezocht wordt tussen de BRICS-landen, des te meer omdat men de economische hegemonie van het sterke Amerikaans-Europese blok wil doorbreken. Er zijn al afspraken gemaakt om de handel in petroleum (waarvan Rusland en Brazilië grote producenten zijn) niet meer af te rekenen in Amerikaanse dollars, maar in lokale munten. Voorts is Rusland ook op weg om met China een verder uitgewerkte economische samenwerking op poten te zetten, wat ertoe kan leiden dat de BRICS een alsmaar grotere hoofdrol kunnen gaan vertolken in de wereldeconomie. Hoe kan je beleggen in de BRICS?